1927

El cel ras desaparegut

© ANC/Fons Joaquim Gomis
Josep Bayó. 23 de març de 1927 © Càtedra Gaudí
Josep Bayó. 23 de març de 1927 © Càtedra Gaudí

A la planta principal, que des de l’any 1992 acull la sala d’exposicions de la Fundació, es trobava la residència dels senyors Milà. Malgrat que en aquest pis es conserven pocs elements originals, pel fet que la Sra. Milà en va refer gran part de la decoració quan va morir Gaudí, el 1926, encara s’hi poden veure algunes columnes de pedra esculpides amb motius ornamentals i inscripcions, així com alguns fragments dels cels rasos, en els quals es juga amb la idea de donar continuïtat als ritmes ondulants de la façana.

La fotografia que reproduïm forma part del fons del fotògraf Joaquim Gomis, que també era col·leccionista. Es va publicar al volum Gaudí-La Pedrera, amb text de Michel Tapié, a la col·lecció «Fotoscop de Gaudí» editada per Polígrafa l’any 1971, entre altres imatges de diferents arxius i originals de Joaquim Gomis de les quals no s'especificava la procedència.

La fotografia mostra part dels cels rasos destruïts i de la decoració interior. És un document molt rellevant, ja que, tot i que s’havia publicat anteriorment, havia passat desapercebuda. En la imatge s’aprecia molt bé el treball del cel ras de guix i el paravent, amb les motllures que el fixen al sostre, i permet que ens fem una idea de com devien ser algunes de les estances del pis dels propietaris, de 1.300 m2 de superfície.

Complementem aquesta descoberta amb uns documents del constructor de La Pedrera, el senyor Josep Bayó. Es tracta del pressupost que el 23 de març del 1927 Josep Bayó presenta a Roser Segimon, senyora de Milà, per a la reforma del pis principal, tot especificant-hi els treballs a realitzar. El gran estudiós gaudinià Joan Bassegoda n’havia donat notícia en un article a La Vanguardia el 21 de desembre del 2001 i ara tenim la possibilitat de mostrar els documents originals que custodia la Càtedra Gaudí.

Les feines encarregades consistien a enderrocar 532,50 m2 de cels rasos i fer obra nova dissenyada pel decorador Modest Castañé i Lloret.

Les estances afectades van ser: la sala de festes, el hall i el vestíbul –amb els corresponents altells–, el despatx i el saló, la sala menjador, el dormitori i el corredor; alhora, també es va treure el parquet i les persianes i es van substituir 20 portes i finestres.

El cost total de l’obra va ser de 19.481,25 ptes.: 4.458,85 ptes. dels enderrocs i 15.022,35 ptes. de l’obra nova.

En resum i segons consta en el document adjunt:

«Presupuesto para la obras que han de efectuarse en el piso principal de la casa de Dª Rosario de Milá.

Derribos

Derribar altillos, cielos-rasos, quitar las llatas de los techos, arrancar las llatas de los parquets y los aplanados, quitar escalera del Hall, descollar cañerias y conducciones de electricidad, derribar todos los tabiques, bajar las puertas y vidrieras a los sótanos y sacar escombros.

Hacer obra nueva

Construir los tabiques y pilares de tocho tal como se indica en el plano hecho por el Director Sr. Castañé.

Colocar las llatas para los cielos rasos, colocar las llatas para los arcos y vigas, colocar vidrieras fachada y salon de fiestas, colocar cajas para las persianas arrollables, colocar llatas para los parquets y hacer aplanados. Construir escalera del Hall y colocar sus llatas. Hacer rajas para las conducciones eléctricas de luz y timbres y cañerias plomo.»

Aquests documents, que mostrem per primer cop, donen notícia de la data i el nivell de destrucció que va patir part de la decoració gaudiniana del pis principal i ens permeten identificar les diferents estances. Prosseguirem en la cerca de més imatges de l’interior per poder reconstruir tot l’espai del Principal. 

Vídeo: 

Contribuïdor/a: