1907

La construcció de la Casa Milà

© Revista Ilustració Catalana, 8 de desembre de 1907
© Revista Ilustració Catalana, 8 de desembre de 1907
© La Edificación Moderna, març de 1908
© La Edificación Moderna, març de 1908

Les obres de construcció de la Casa Milà s’inicien el 2 de febrer de 1906, després de presentar a l’Ajuntament de Barcelona els plànols del projecte signats per Antoni Gaudí i sol·licitar el permís d’obra.

A continuació recollim dos exemples molt gràfics de l’interès que va despertar l’edificació.

El primer és el número 236 de la revista Ilustració Catalana, del 8 de desembre de 1907, on es publica la notícia de la construcció sota el títol «Arquitectura Moderna», amb tres fotografies i una nota a peu de pàgina: «Detalls de la casa que està dirigint l’arquitecte Sr. Gaudí al Passeig de Gràcia cantonada a Provença». A les fotografies veiem el sistema constructiu de columnes i pilars.

Ilustració Catalana era un setmanari il·lustrat que, en una segona època, entre 1903 i 1917, va comptar amb la col·laboració de Josep Alemany, antic director de La Ilustració Llevantina, i es va convertir en una de les principals capçaleres catalanes —hi van col·laborar Joan Maragall, Narcís Oller, Joaquim Ruyra, Josep Carner, Josep M. Folch i Torres i Magí Morera i Galícia, entre altres—. La publicació va mantenir l’esperit de la Renaixença, fent-se ressò de moltes iniciatives culturals i del catalanisme polític, i també va publicar el suplement Feminal. (Font Gran Enciclopèdia Catalana)

La subscripció tenia un cost de trenta pessetes a l’any i, com es descrivia a la contraportada, «los números ordinaris se venen per tot arreu a 50 cèntims» i «Publica números extraordinaris a preus excepcionals». La redacció i administració eren al carrer Mallorca número 287 de Barcelona, just a la cantonada amb el carrer Roger de Llúria.

El segon exemple és el número 9 de la revista mensual La Edificación Moderna, publicació de la patronal dels constructors Centro de Contratistas Generales de Obras y Maestros Albañiles de Barcelona, del març de 1908.

L’article «Las obras del arquitecto Don Antonio Gaudí» que acompanya les fotografies està signat per Gabriel Borrell (1862-1944), arquitecte i vocal de la comissió de la revista, que hi elogia el treball que estava fent el «Sr. Gaudí» a la casa de «D. Pedro Milá» per la seva originalitat «en el arte de construir». Borrell explica que Gaudí s’estava preocupant de satisfer les necessitats de la vida moderna «sin que la naturaleza de los materiales ni sus condiciones de resistencia sean obstáculo que limite su libertad de acción», i descriu l’estructura de columnes com una novetat per aconseguir espais de grans dimensions i molt lluminosos.