1915

L’Arxiu de Gràcia a La Pedrera

Casa Milà, 1915. Josep Maria Madurell i Marimón, Col·lecció Club Excursionista de Gràcia © Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal Districte de Gràcia
Casa Milà, 1915. Josep Maria Madurell i Marimón, Col·lecció Club Excursionista de Gràcia © Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal Districte de Gràcia
Casa Milà, 25 de desembre de 1959. Miquel Brasó. Col·lecció Club Excursionista de Gràcia © Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal Districte de Gràcia
Casa Milà, 25 de desembre de 1959. Miquel Brasó. Col·lecció Club Excursionista de Gràcia © Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal Districte de Gràcia

L’Arxiu Municipal de Gràcia ens ha aportat dues imatges inèdites de La Pedrera que tenen en custòdia al seu Arxiu. Fruït de la voluntat de recuperar el patrimoni documental del districte, atresora fons i col·leccions d'entitats, associacions i particulars.

Es tracta de dues imatges de fotògrafs amateurs que tenen valor sobretot des d’un punt de vista documental.  

Una d’elles és de Josep Maria Madurell i Marimon (Barcelona, 1893-1983) historiador i arxiver. Es va dedicar intensament a la recerca històrica i va publicar una gran quantitat d'estudis, molts d'ells relacionats amb la història de la cultura, l'edició i el llibre. Va treballar com a arxiver al Museu Marítim de Barcelona i a l'Arxiu General de Protocols de Barcelona. Va col·laborar en les emissions de l'Institut Municipal d'Història de Ràdio Barcelona. La fotografia està datada al 1915 i encara es poden observar les reixes de la planta baixa. Hi ha poques imatges, i gairebé totes conegudes, de La Pedrera en aquells anys.

L’altra fotografia correspon a Miquel Brasó i Vaqués (Barcelona, 1904-1974) arqueòleg, dibuixant i historiador gracienc. De formació autodidacta, va estudiar aspectes urbanístics, arquitectònics i toponímics de Gràcia divulgant-ne nombroses teories i troballes. La data de la fotografia és força precisa, 25 de desembre de 1959

Les dues fotografies formen part del fons del Club Excursionista de Gràcia, del qual tots dos n’eren socis. Al fons hi ha 347 imatges d'en Miquel Brasó de temàtica relacionada amb festes populars, cultura, urbanisme i vida quotidiana. En el cas de Josep Maria Madurell i Marimón són 26 imatges de temàtica urbana i festes religioses.

Curiosament La Pedrera està construïda just en el punt on fins al 1897 havia estat situat el límit entre el municipi de Barcelona i l’exvila de Gràcia, que aquell any fou incorporada a la ciutat. 

Contribuïdor/a: